Nieuwe werkwijze vermiste personen


De politie werkt vanaf 1 juli 2015 met een digitaal systeem voor vermiste patiënten van GGZ-instellingen. Deze procedure is bedoeld om een vermissing van een patiënt efficiënt en effectief op te lossen.

In de procedure wordt extra aandacht besteed aan het medisch beroepsgeheim. Hoewel de politie de gemelde gegevens alleen voor het doel mag gebruiken waarvoor ze zijn verstrekt, is het aan de instelling (hulpverlener) zelf om een afweging te maken welke informatie wordt verstrekt. Alleen de instellingsgegevens zijn verplicht. Dit geldt niet voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht