Nieuwe wetgeving personen- en familierecht (2007.39.2985)


Auteur vat de aanhangige wetswijzigingen op het gebied van het personen- en familierecht samen. In de eerste plaats ligt er een wetsvoorstel inzake adoptie. Dit wetsvoorstel is ingegeven door de wens om tot een zo volledig mogelijke gelijkstelling te komen tussen paren van gelijk en verschillend geslacht. Gezien de fundamentele punten van kritiek op de hoofdpunten van het ontwerp, heeft de minister van justitie een commissie benoemd die de kritiek moet gaan onderzoeken. De minister maakt in dit verband volgens auteur mede dankbaar gebruik van het advies van de…

Verder lezen