Nieuwe wetsvoorstellen in tweede helft 1996 (1996.31.3277)


Het ministerie van Financiën wil na het zomerreces 1996 de volgende wetsvoorstellen indienen:

1. Aanpassing ƒ 500-grens in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting

2. Maatregelen in de Successiewet om bedrijfsopvolging te vergemakkelijken

3. Fiscale begeleiding van juridische splitsing (civiel wetsvoorstel 24702) en juridische fusie

4. Uitbreiding Tante Agaathregeling ter bevordering van investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen in bepaalde regio's.

Verder lezen