Nieuwe Woningwet ter behandeling naar Eerste Kamer


De Eerste Kamer begint op 20 januari 2015 met de behandeling van het wetsvoorstel novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. Het is de wet die de oude Woningwet moet gaan vervangen. Zoals gebruikelijk start dan de inbreng voor het voorbereidend onderzoek gevolgd door schriftelijk commentaar op het voorstel en vragen. De regering reageert daarop met een memorie van antwoord gevolgd door een plenaire behandeling in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde 11 december 2014 unaniem in met de novelle op de herziene Woningwet. Het basiswetsvoorstel werd op 20 juni…

Verder lezen
Terug naar overzicht