Naar de inhoud

Nieuws uit de vakgroep verpleegkundig meldkamercentralisten

Afgelopen september zijn we met een aantal leden van de vakgroep op bezoek geweest bij de afdeling Intake en Service in Driebergen ofwel ‘de landelijke 112-centrale’. We hebben uitvoerig gepraat over de functie van deze meldkamer en de manier waarop de meldingen via mobiele bellers die 112 bellen binnenkomen. Een verslag van deze dag leest u verderop in dit blad.

Soms worden deze melders naar de verkeerde regionale meldkamer doorverbonden. Het is gebruikelijk om dan eerst de telefonische triage af te handelen en dit door te geven aan de meldkamer waar de patiënt zich bevindt. Sinds een aantal maanden kunnen wij de gegevens digitaal delen via het GMS via de knop ‘Delen’ en is zo is de informatie eenduidig en snel bij de juiste meldkamer.

Bij de laatste vergadering is o.a. gesproken over het de toenemend aantal e-ICT applicaties. Hoewel wij de meerwaarde zien van bijvoorbeeld locatiebepalende applicaties, hebben wij ook onze vragen en zorgen. Het gebruik van de diverse apps vraagt extra handelingen van de centralist en verhoogt de werkdruk en kans op fouten. De meeste apps zijn regionaal georiënteerd en het is niet te beoordelen of deze dan ook werkten in de regio waar men zich bevindt. Er zijn ook apps die werken met fotomateriaal, waarbij we ons afvragen in hoeverre de privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim gewaarborgd blijven.

Wij vinden het belangrijk om onderzoek te doen naar de voor- en nadelen en een standpunt in te nemen. Op basis waarvan, en onder welke voorwaarden, staan wij het gebruik van apps op de meldkamer wel of niet toe?

We pakken dit samen…