NJO 1, 17 januari 2014: Notariële aansprakelijkheid


Notaris is aansprakelijk voor de verschuldigde overdrachtsbelasting omdat ten onrechte een beroep is gedaan op de vrijstelling van art. 15 lid 1 onder l WBR. Van een notaris mag worden verwacht dat hij zich er van vergewist dat hetgeen partijen met de overeenkomsten beogen te bereiken ook wordt gerealiseerd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 december 2013, 200.112.539-01, ECLI:NL:GHARL:2013:9636 
Verder lezen
Terug naar overzicht