NJO 1, 18 januari 2013: Onroerendezakenrecht


Keur Hoogheemraadschap is een in een gebied geldende beperking die voor alle percelen aan openbaar water geldt. Mitsdien is een keur geen last of beperking die in het bijzonder op een verkochte zaak rust in de zin van art. 7:15 lid 1 BW.
Gerechtshof Amsterdam, 18 december 2012, 200.077.861/01, LJN BY7700

Ook in geval van niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) is ontbinding mogelijk. Of notaris had moeten wijzen op ongebruikelijke hoogte/aard boete is niet relevant in…

Verder lezen
Terug naar overzicht