NJO 10, 24 mei 2013: Huwelijksvermogensrecht


In leveringsakte onroerende zaak staat dat de koopsom (de waarde in het economische verkeer) door verkoper is ontvangen waarvoor kwijting aan koper. Overdracht, zo blijkt uit getuigenverklaringen, was onderdeel van fiscaal geruisloze doorschuiving onderneming door vader aan zoon. Werkelijke gang van zaken van invloed op toepassing art. 1:141 lid 3 BW bij echtscheiding zoon.
Gerechtshof Leeuwarden 14 februari 2013 200.046.030/01 LJN BZ5526

Ontbinding samenwoning. Hebben partijen afgesproken dat bij verkoop woning van de vrouw met verlies, de…

Verder lezen
Terug naar overzicht