NJO 10, 25 mei 2012: Ondernemingsrecht


Is directeur persoonlijk aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) in verband met overheveling activa naar andere BV?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15 mei 2012, HD 200.075.416, LJN BW6001

Verder lezen
Terug naar overzicht