NJO 10, 25 mei 2014: Erfrecht


Vordering tegen erfgenamen tot terugbetaling van hetgeen onverschuldigd werd betaald aan de erflater is toewijsbaar, met dien verstande dat deze vordering niet ten uitvoer kan worden gelegd dan indien en voor zover de wet dat toelaat tegenover erfgenamen die beneficiair aanvaard hebben.
Gerechtshof Amsterdam, 17 december 2013, 200.119.268-01, ECLI:NL:GHAMS:2014:4674

Art. 4:146, eerste lid, BW bepaalt dat een van de privatieve bevoegdheden van de executeur is het aanwijzen van de boedelnotaris.

Verder lezen
Terug naar overzicht