NJO 10, 25 mei 2014: WBR/BTW


Volgens de pachtkamer kan ook bij geringe activiteiten nog sprake zijn van bedrijfsmatige exploitatie van een veehouderij. De stelling van de verpachter dat de pachter het gepachte verwaarloost en niet meer bedrijfsmatig gebruikt, wordt verworpen (deze uitspraak is indirect van belang voor 15.1.q WBR).
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 december 2013, 200.118.123, ECLI:NL:GHARL:2013:9847 

De overdrachtsbelasting valt niet binnen het toepassingsgebied van het Unierecht. Er kan dus niet worden getoetst of…

Verder lezen
Terug naar overzicht