NJO 12, 22 juni 2012: Onroerendezakenrecht


Bij gebrek aan goede trouw kan sprake zijn van verjaring indien een ander dan de eigenaren gedurende twintig jaar bezit heeft gehad van het perceel.
Hof Antillen, 13 april 2012, Ghis 48927-AR 24/07-H-119/11, LJN BW8377

Notaris vermeldt in hypotheekakte dat op perceel een woonhuis staat. Betreft oversluiting van bestaande hypotheek ad € 680.000. Gegevens afkomstig van partijen. Taxatierapport onjuist. Perceel blijkt onbebouwde wei te zijn, die bij executie € 38.636,61…

Verder lezen
Terug naar overzicht