NJO 13, 3 juli 2015: Ondernemingsrecht


Door overdracht van de registergoederen aan Y, zijn vermogensbestanddelen aan het vermogen van X onttrokken, terwijl daarvoor niet onmiddellijk actief in de plaats is gekomen omdat de koopprijs uiterlijk 2 jaar na de levering is verschuldigd. Dit betekent niet zonder meer dat sprake is van benadeling van schuldeiser in de zin van 3:45 BW (actio pauliana).
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2 juni 2015, HD 200.142.050/01, ECLI:NL:GHSHE:2015:2019

Verder lezen
Terug naar overzicht