NJO 13, 30 juni 2017: BTW/WBR


Inspecteur heeft terecht een boete aan de notaris en wederverkoper opgelegd bij een fiscale constructie met een ontbindende voorwaarde in de leveringsakte. De boete aan de verkoper is echter ten onrechte opgelegd omdat deze geen voordeel heeft gehad van de constructie. Bovendien had hij geen redenen te twijfelen aan de deskundigheid van de notaris (zie tevens Notamail 2017/103).

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 maart 2017, 16/00122, ECLI:NL:GHARL:2017:2098 en
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 maart 2017…

Verder lezen
Terug naar overzicht