NJO 16, 11 augustus 2017: Ondernemingsrecht


In casu is sprake van voldoende identiteit tussen de op te richten vennootschap namens welke rechtshandelingen zijn verricht en de daadwerkelijk opgerichte vennootschap die deze rechtshandelingen heeft bekrachtigd. Opgerichte vennootschap is te herleiden tot degene die namens de op te richten vennootschap optrad, het voornemen om een vennootschap op te richten ter nakoming van de aangegane verbintenissen is kenbaar gemaakt, de opgerichte vennootschap is gevestigd op het adres en een apotheek exploiteert zoals voorgenomen. Bedrijfsvoering en zeggenschap ingericht zoals voorgenomen. Dat de vennootschap uiteindelijk een ander doel blijkt te hebben…

Verder lezen
Terug naar overzicht