NJO 16, 12 augustus 2016: Erfrecht


Onterfde legitimaris krijgt legaat vruchtgebruik van som geld ter waarde van hetgeen hij als ab-intestaat geërfd zou hebben. Niet-onterfde legitimaris heeft in haar hoedanigheid van testamentair bewindvoerster over de verkrijging van haar onterfde broer de rekening en verantwoording goedgekeurd die zij als executeur had opgesteld en waarbij zij ook als erfgenaam belang had, gemeend goed te kunnen keuren. Vanwege tegenstrijdig belang geen sprake van geldige vaststellingsovereenkomst. Executeur veroordeeld tot uitbetaling onterecht verrekend bedrag. Rechthebbende op een dergelijk van de waarde van de nalatenschap afhankelijk legaat, …

Verder lezen
Terug naar overzicht