NJO 16, 15 augustus 2014: Notariële aansprakelijkheid


Notaris is niet aansprakelijk voor fout in de hypotheekakte vanwege het ontbreken van een causaal verband tussen de schade en de fout.
Rechtbank Noord-Holland, 15 januari 2014, C-15-198289 - HA ZA 12-544, ECLI:NL:RBNHO:2014:3062

Notaris heeft niet onjuist gehandeld bij het opstellen van het testament. Hij mocht in casu aannemen dat het opnemen van een niet-opeisbaarheidsclausule (art. 4:82 BW) niet voor de hand lag en in strijd zou…

Verder lezen
Terug naar overzicht