NJO 18, 28 september 2012: Huwelijksvermogensrecht


M stelt zich borg voor een lening waarmee de uitkoop van een ex-compagnon wordt gefinancierd. In casu is toestemming van de echtgenote vereist voor de borgstelling. Er is geen sprake van een ‘normale’ uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW.
Rechtbank Rotterdam, 3 juli 2012 402670 / KG ZA 12-433, LJN BX2430 

Afwijzing verzoek tot afwijking bij echtscheiding van bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen koude uitsluiting op grond van redelijkheid en billijkheid. Een succesvol…

Verder lezen
Terug naar overzicht