NJO 19, 22 september 2017: Erfrecht


Afwikkeling nalatenschap langstlevende ouder. Berekening saldo nalatenschap. Advocaatkosten gemaakt na overlijden erflaatster in het kader van procedures tussen erfgenamen en onterfde legitimarissen vormen passiva nalatenschap in de zin van art. 4:7, lid 1, BW. Vaststelling hoogte legitimaire aanspraak volgt uit eerdere procedure ondanks verkoop woning in 2013 voor lager bedrag dan waarde per 2007, zoals door deskundigen in die eerdere procedure werd bepaald en door rechtbank werd overgenomen in die eerdere procedure.
Rechtbank Amsterdam, 3 augustus 2017, C/13/619409/…

Verder lezen
Terug naar overzicht