NJO 19, 22 september 2017: Onroerendezakenrecht


Verdeling landbouwgrond met redactie meerwaarde-clausule in hoger beroep, mede op basis van deskundigen-bericht/taxatie en tekstuele inbreng partijen.
Gerechtshof Amsterdam, 20 juni 2017, 200.119.999/01 en 200.124.017/01, ECLI:NL:GHAMS:2017:2403

Geschil over uitleg leveringsakte. Een leveringsakte moet naar objectieve maatstaven worden uitgelegd op basis van de in de akte gebezigde bewoordingen. Geen rekening mag worden gehouden met partijbedoelingen die niet in de leveringsakte zelf tot uitdrukking

Verder lezen
Terug naar overzicht