NJO 19, 22 september 2017: Overige notariële aspecten


Hof herstelt nietigheid van beslissing van de Kamer, welke nietigheid voortvloeide uit het feit dat één van de leden van de Kamer ten tijde van bedoelde beslissing niet bevoegd was. Loonbeslag-constructie met behulp van notariële vaststelling (niet bestaande) schuld tussen schuldenaar/werknemer en schuldeiser/facilitator. Veel en snel afgeven van grossen. Strijd met onderzoeks- en ministerieplicht.
Gerechtshof Amsterdam, 5 september 2017, 200.209.195/01, ECLI:NL:GHAMS:2017:3586

Verder lezen