NJO 20, 6 oktober 2017: Erfrecht


Kantonrechter geeft aanwijzing ex art. 4:210 BW aan vereffenaar (notaris) betreffende de wijze van uitoefening van een optierecht met betrekking tot een tot de nalatenschap behorende woning.
Rechtbank Den Haag, 1 september 2017, 5918391 EJ VERZ 17-87593, ECLI:NL:RBDHA:2017:9802

Notaris heeft tweemaal één uur met testatrice gesproken over haar relatief eenvoudige wens tot wijziging van haar testament. Vanwege toepasselijkheid van een aantal indicatoren heeft de notaris bij het tweede gesprek twee ervaren medewerkers als getuigen aanwezig

Verder lezen
Terug naar overzicht