NJO 20, 6 oktober 2017: Ondernemingsrecht


Omdat een bepaalbare en rechtsgeldige titel (art. 3:84 lid 1 BW) voor de overdracht van de vorderingen ontbreekt, zijn deze niet aan X bv overgedragen. Evenmin is sprake van contractsovername als bedoeld in art. 6:159 BW.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 september 2017, 200.171.861/01, ECLI:NL:GHSHE:2017:4136

Verder lezen
Terug naar overzicht