NJO 20, 6 oktober 2017: Onroerendezakenrecht


Het enkele feit dat de notaris optreedt als projectnotaris en uit dien hoofde werkzaamheden verricht voor de projectontwikkelaar in het kader van het project ter uitvoering van de koop/aannemingsovereenkomst betekent nog niet dat de notaris bij het passeren van de leveringsakte geen oog zou hebben gehad voor de belangen van de koper. Het is gebruikelijk dat een medewerker van de notaris optreedt als gevolmachtigde, hetgeen dan ook impliceert dat koper geen recht heeft op NAW-gegevens van de gevolmachtigde medewerker.
Gerechtshof Amsterdam, 19 september 2017, 200.…

Verder lezen
Terug naar overzicht