NJO 20, 6 oktober 2017: Overige notariële aspecten


Omdat het notariële pensioenfonds uitsluitend wordt gevuld door premies van de deelnemers, vormt het fonds naar de criteria van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:3379 en 3394) geen bestuursorgaan in de zin van de Awb. Derhalve vormt de beslissing tot wijziging van pensioenreglementen geen besluit in de zin van art. 1:3, eerste lid, Awb en vormt de goedkeuringsbeslissing van de minister van Veiligheid en Justitie geen goedkeuringsbesluit in de zin van art. 10:25 Awb noch een

Verder lezen