NJO 25, 16 december 2016: Erfrecht


Bank legt op basis van hypotheekakte executoriaal beslag voor een restschuld ten laste van de erfgenaam die de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard, maar wel bedragen heeft onttrokken uit de nalatenschap. Executie wordt door voorzieningenrechter opgeschort tot de vereffening is voltooid, omdat niet duidelijk is of zuiver is aanvaard door de erfgenaam.

Rechtbank Amsterdam, 17 november 2016, C/13/617074 / KG ZA 16-1238 MW/CB, ECLI:NL:RBAMS:2016:7760

Verder lezen
Terug naar overzicht