NJO 4, 1 maart 2013: Overdrachtsbelasting/btw


Doorlevering van een gedeelte van een bouwterrein is belast met btw omdat de levering binnen 2 jaar plaatsvindt (art. 11.1.a, sub 1°, Wet OB). Hierdoor kan herrekening van de in aftrek gebrachte btw achterwege blijven.
Gerechtshof 's-Gravenhage, 30 november 2012,  BK-11/00416, LJN BZ0975

Hof stelt de waarde van een onroerende zaak voor de overdrachtsbelasting in goede justitie vast door precies tussen de in twee taxatierapporten vastgestelde waarden te gaan zitten.
Gerechtshof 's-…

Verder lezen
Terug naar overzicht