NJO 4, 27 februari 2015: Erfrecht


Vervolg op ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ9853 (NJO 24 mei 2013). Aanbod van onterfde ab intestaat-erfgenaam te bewijzen dat testateur niet in staat was zijn wil te bepalen door middel getuigenverhoor van instrumenterend notaris en diens kantoorgenoot, van de huisarts en van de specialist ouderengeneeskunde, ten onrechte afgewezen. Verwijzing naar Gerechtshof Den Haag.

Hoge Raad 13 februari 2015, 13/04030, ECLI:NL:HR:2015:311

Verder lezen
Terug naar overzicht