NJO 7, 11 april 2014: Overige notariële aspecten


Dochter is niet ontvankelijk in klacht tegen notaris die volmacht heeft verleden door haar moeder aan haar broer, aangezien klaagster niet als belanghebbende kan worden aangemerkt, ook niet indien de gevolmachtigde het vermogen van moeder heeft verminderd waardoor moeder haar dochter niet meer financieel kan ondersteunen casu quo er een kleinere nalatenschap zal resteren op enig moment.
Gerechtshof Amsterdam, 25 maart 2014, 200.124.348/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2014:922

Verder lezen