NJO 8, 24 april 2015: Successiewet


Gehuwd kind is geen partner voor de Successiewet, ondanks verleende mantelzorg. De wetgever heeft een bewuste keuze gemaakt om inwonende kinderen die tevens partner zijn met iemand anders, uit te sluiten van de 'mantelzorgvrijstelling'.
Rechtbank Gelderland, 24 maart 2015, AWB 14/4145, ECLI:NL:RBGEL:2015:2025

Uit de trustakte volgt dat dochter is aangewezen als begunstigde en enig rechthebbende. Het vermogen is dus niet-discretionair. Nu het vermogen niet meer kan worden toegerekend aan de insteller, kan…

Verder lezen
Terug naar overzicht