NJO 8, 25 april 2014: Huwelijksvermogensrecht


Verklaring van schenkers en begiftigde dat het de bedoeling was dat de schenking alleen voor de (gehuwde) begiftigde was, leidt niet tot de conclusie dat er een uitsluitingsclausule is overeengekomen. Kwijtschelding die aldus ten goede komt van de gemeenschap van goederen, welke kwijtschelding betrekking heeft op een privé-schuld, leidt tot een vergoedingsrecht van die gemeenschap.
Gerechtshof Den Bosch, 3 april 2014, HV 200 102 811_01, ECLI:NL:GHSHE:2014:964
Verder lezen
Terug naar overzicht