NJO 8, 25 april 2014: Overige notariële aspecten


Na splitsing van het gezamenlijke notariskantoor worden serverinstellingen zodanig gewijzigd dat emails van het ene kantoor automatisch en onzichtbaar worden doorgezonden naar het andere kantoor. Vooraf is geen overleg hierover gevoerd. Dat er daarenboven achteraf geen melding van is gemaakt, is buitengewoon kwalijk en een notaris onwaardig.
Gerechtshof Amsterdam, 10 december 2013, 200.115.960.-01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2013:4486

Verder lezen