NJO 8, 25 april 2014: WBR/BTW


In plaats van de tegenprestatie, geldt in casu op grond van art. 9 WBR als de heffingsmaatstaf voor de verkregen grond de hogere waarde in het economische verkeer. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep zonder nadere motivering verworpen op grond van art. 81 RO (zie tevens Notafax 2011, nr. 310)
Hoge Raad, 28 maart 2014, 13/03735, ECLI:NL:HR:2014:726 

Grond is bedrijfsmatig in gebruik als paardenwei en voldoet hierdoor aan de wettelijke regeling van…

Verder lezen
Terug naar overzicht