NJO 8, 27 april 2012: Erfrecht


Legaat kan niet worden afgegeven omdat echtgenote van de erflater het recht van vruchtgebruik van de woning heeft op grond van art. 4:29 BW.
Rechtbank Breda, 6 juli 2011, 227809 / HAZA 10-2195, LJN BW2065 

Brief kandidaat-notaris is weliswaar scherp van toon en kon als onaangenaam worden ervaren, maar getuigt niet van vooringenomenheid en is niet onnodig grievend. Afgifte deel van dossier dat betrekking heeft op communicatie met mede-erfgenamen in strijd met geheimhoudingsplicht. Mede-erfgenaam is in…

Verder lezen
Terug naar overzicht