NJO 9, 10 mei 2013: Overige notariële aspecten


Onrechtmatige overschrijvingen en pinopnames door gevolmachtigde van rekening volmachtgever vormen verduistering resp. diefstal. Strafrechtelijke veroordeling. Schadevergoeding aan slachtoffer dat zich als partij voegt in proces. 
Rechtbank Almelo, 1 maart 2013, 08/700238-11, LJN BZ4859

Verder lezen