NJO 9, 6 mei 2016: Onroerendezakenrecht


Antwoord op vraag waar precies de grens van een verkocht gedeeltelijk perceel ligt, wordt bepaald door de in de notariële akte van levering tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling die moet worden afgeleid uit de in deze akte opgenomen, naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte uit te leggen omschrijving van de onroerende zaak, waarbij ook de aan de akte gehechte tekeningen die zijn ingeschreven in de registers, in combinatie met hetgeen uit de leveringsakte blijkt, aan die uitleg kunnen bijdragen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden…

Verder lezen
Terug naar overzicht