NJO 9, 9 mei 2014: WBR/BTW


Geen recht op teruggaaf van overdrachtsbelasting op grond van art. 19 WBR. Omdat de waardeverandering die na de verkrijging van het pand is ontstaan volledig aan X is toegekomen, is geen sprake van feitelijk en rechtens herstel van de toestand van vóór de verkrijging. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep zonder nadere motivering verworpen op grond van art. 81 RO (zie tevens Notafax 2013, nr. 159).
Hoge Raad, 7 maart 2014, 13/03334, ECLI:NL:HR:2014:…

Verder lezen
Terug naar overzicht