NJO Augustus September 2010 Erfrecht


Reikwijdte onderbewindstelling van het vermogen meerderjarig kind. In hoeverre mag het kind het geld blijven aanwenden voor andere doeleinden?
Sector kanton Rechtbank Haarlem, 22 januari 2010, 449346 BM 09-4651, LJN BN3339

Rekening en verantwoording gevraagd door bewindvoerder over periode vóór aanvang bewind. Toepassing regel dat rekenplicht bestaat indien op grond van een rechtsverhouding de een jegens de ander verplicht is zich omtrent de behoorlijkheid van enig vermogensrechtelijk beleid te verantwoorden. Deze rechtsverhouding kan voortvloeien uit overeenkomst, wet of ongeschreven regels.
Rechtbank Arnhem, 7…

Verder lezen
Terug naar overzicht