NJO februari 2008 Overige notariële aspecten


Notarisklerk fraudeert samen met notaris bij kavelruil opdat een beroep kan worden gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Strafrechtelijk veroordeling wegens valsheid in geschrifte. 
Rechtbank Zwolle, 25 oktober 2007, 795007-06, LJN BB7372

Notariskantoor spreekt gedefungeerde kantoorgenoot aan wegens geconstateerde onregelmatigheden bij de overgenomen praktijk. In casu is voorgewende schade onvoldoende gebleken.
Rechtbank Zwolle, 16 januari 2008, 126041 / HA ZA 06-1343, LJN BC1938

Notariële volmacht. Adviseur mocht afgaan op notariële volmacht gelet op de met deze vorm verband…

Verder lezen