NJO februari 2008 Vennootschapsbelasting


Notariële akte van rectificatie in verband met abusievelijk vermelden van BV (in plaats directeur in privé) als koper perceel grond, wordt ook gevolgd voor vennootschapsbelasting.
Rechtbank Haarlem, 18 september 2007, 06/6881, LJN BB4871

Verder lezen