NJO februari 2012: Inkomstenbelasting


X heeft de stichting X opgericht. In geschil is of een door hem gedane periodieke gift aan de stichting aftrekbaar is op grond van art. 6.33 Wet IB 2001. Het hof oordeelt dat dit niet het geval is omdat geen sprake is van een vermogensverschuiving. 
Gerechtshof 's-Gravenhage, 3 januari 2012, BK-10/00237, LJN BV3639

Verder lezen
Terug naar overzicht