NJO februari 2012: WBR/BTW


Verkrijging van aandelen in een onroerendezaaklichaam waarbij preferente aandelen bij een bevriende relatie zijn geplaatst. De verkrijging is niet belast op grond van art. 4 (oud) WBR. Volgens de A-G is geen sprake van fraus legis omdat de wetgever geen onderscheid heeft gemaakt naar verschillende soorten aandelen.
Conclusie A-G Wattel, 30 december 2011, CPG 11/02194, LJN BV1922

Verder lezen
Terug naar overzicht