NJO Januari 2009 Overdrachtsbelasting


Er is sprake van een economische eigendomsoverdracht ex artikel 2 lid 2 WBR, omdat het risico van tenietgaan is overgedragen.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 4 september 2008, 07/00048, LJN BG5738 

Art. 13 WBR is niet van toepassing, omdat niet binnen zes maanden (economisch) was doorgeleverd.
Rechtbank Haarlem, 27 november 2008, 07/7497, LJN BG8150 

Er is in casu geen sprake van een verkrijging van aandelen in een onroerendezaaklichaam. De uitgifte van preferente aandelen…

Verder lezen
Terug naar overzicht