NJO Januari 2011 Onroerendezakenrecht


Onroerendezakenrecht

Het beding dat 'geen (voor-)aanschrijving of mondelinge aanzegging bekend zijn' in de veilingvoorwaarden moet in casu beperkt worden uitgelegd. 
Gerechtshof Amsterdam, 23 november 2010, 200.056.976/01, LJN BO9305.

Planschadevergoedingsovereenkomst is in strijd met de openbare orde (art. 3:40 lid 1 BW).
Rechtbank Maastricht, 8 december 2010, 144807 / HA ZA 09-1284, LJN BO8130.

Hypotheekhouder moet executoriale verkoop woning staken omdat hypotheekgever niet deugdelijk in gebreke is gesteld en…

Verder lezen
Terug naar overzicht