NJO Januari 2011 Overdrachtsbelasting/BTW


Overdrachtsbelasting/BTW

Vrijwillige ruilverkavelingovereenkomst valt in casu onder vrijstelling art. 15.1.l WBR.
Gerechtshof Leeuwarden, 7 december 2010, BK 10/00045, LJN BO7504.

Geen inbrengvrijstelling ex art. 15.1.e WBR bij CV-constructie. 
Hoge Raad, 10 december 2010, 10/00370, LJN BO6858.

Verder lezen
Terug naar overzicht