NJO Januari 2012: Ondernemingsrecht


Woningstichting BV verkoopt pand onder ontbindende voorwaarde aan Z. Bestuurder is in casu persoonlijk aansprakelijk omdat hij op het moment van het sluiten van de overeenkomst wist of behoorde te begrijpen dat de ontbindende voorwaarde zich per definitie zou gaan voordoen en de bv geen verhaal zou bieden.
Rechtbank Haarlem, 17 augustus 2011, 174669 / HA ZA 10-1453, LJN BU9343 

Borgstelling is door de bestuurder niet verleend in verband met de normale uitoefening van het bedrijf van de bv. Er is sprake van particuliere borgtocht ex…

Verder lezen
Terug naar overzicht