NJO Juni 2009 Huwelijksvermogensrecht


Gebruiksvergoeding tot ontbonden gemeenschap van goederen behorende registergoederen ex art. 3:168 BW in casu niet redelijk. Gebruiker neemt alle kosten voor zijn rekening. Wederpartij heeft tot dusver zonder vergoeding gebruik gemaakt van registergoederen.
Gerechtshof Den Bosch , 21 april 2009, HV 200.014.991, LJN BI2108

Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding. Vermogen man tijdens huwelijk toegenomen met € 165.705, vermogen van de vrouw gedaald tot € 21.239. Vrouw heeft vordering op man gelijk aan helft verschil tussen waarde diens…

Verder lezen
Terug naar overzicht