NJO juni 2009 Ondernemingsrecht


Crisisontslag op notariskantoor zonder ondernemingsraad waar na ontslagronde geen raad meer verplicht zou zijn. Medezeggenschap daardoor illusoir? Verplichting bijeenroepen en informeren representatieve vergadering uit personeel aan wie adviesrecht toekomt.
Rechtbank Zutphen sector Kanton, 20 mei 2009, 367331 VV EXPL 09-17, LJN BI6901

Verklaring ex art. 2:403 lid 1 sub f BW geldt ook voor schulden die na afleggen verklaring zijn ontstaan, ondanks dat deze schulden voortvloeien uit vóór dat moment aangegane overeenkomsten.
Gerechtshof Den Bosch, 12 mei 2009, HD 103…

Verder lezen
Terug naar overzicht