NJO Maart 2009 Inkomstenbelasting


Bij geruisloze doorschuiving ex art. 3.63 Wet IB 2001 mag bedrijfspand achterblijven (redactie: de wet is inmiddels op dit punt aangepast).
Hoge Raad, 20 februari 2009, 07/10313, LJN BF0389 

Verder lezen
Terug naar overzicht