NJO Mei 2010 Inkomstenbelasting


In casu is (nog) geen sprake van een ‘woning in aanbouw’ in de zin van art. 3.111 lid 2 Wet IB 2001. De hypotheekrente is derhalve niet aftrekbaar.
Gerechtshof 's-Gravenhage, 16 maart 2010, BK-09/00647, LJN BM1390

Verder lezen
Terug naar overzicht